Förtroendet för Karlshamns kommuns upphandlingar ifrågasätts

Det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder AB (KABO) har återigen gjort fel i en upphandling av tjänster för fastighetsservice. Konkurrenskommissionen har tidigare vid två tillfällen (åren 2001 och 2002) kritiserat KABO:s upphandlingar. Den här gången har fastighetsbolaget handlagt upphandlingen på ett sätt som strider mot krav på affärsmässighet och objektivitet, menar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Karlshamnsbostäders upphandling av tjänster för fastighetsservice.

Det samlade värdet av anskaffningen överstiger 1,741 miljoner kronor vilket innebär att ett förenklat upphandlingsförfarande inte kan tillämpas. Upphandlingen har således inte utlysts i föreskriven ordning.

Av det gemensamma förfrågningsunderlaget för upphandlingarna framgår inte att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska komma att antas utan bara att det mest fördelaktiga. Utan någon ytterligare definition förklarar KABO att det anbud skall antas som är bäst fungerande för organisationen. Därmed avviker KABO från lagens krav om affärsmässighet och objektivitet, menar Konkurrenskommissionen. Likaså är kraven på ett anta värderingsomständigheter som till exempel organisation och resurser, miljö samt kvalitetsstyrning utformade på ett sådant sätt att det inte framgår för anbudsgivarna hur dessa omständigheter ska bedömas.

Sammantaget menar Konkurrenskommissionen att de gemensamma förutsättningarna för upphandlingen inte är utformade i enlighet med bestämmelserna om affärsmässighet och objektivitet i lagen om offentlig upphandling. Därigenom riskerar konkurrensen på den lokala marknaden för fastighetsservice att ha rubbats och att KABO:s förtroende som upphandlare kan ifrågasättas, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-069