Svartmålning och överdrifter från ETC

Den 5 december publicerade tidningen Dagens ETC ett reportage om vår verksamhet. I sin artikel gör ETC antaganden som får anses vara ämnade att svartmåla vårt arbete.

Sedan grundandet har Den Nya Välfärden arbetat för att medborgarna ska få mer att säga till om, både över sin vardag och över politiken. Vi har i linje med detta också arbetat för ett bättre företagarklimat. Att – som ETC antyder i sin artikel – vår verksamhet i dag skulle prioritera invandringspolitiken högre än småföretagarnas situation är felaktigt.

Invandringspolitiken är dock en fråga som engagerar många medborgare liksom företagare. Den debatt som har förts i frågan har inte varit konstruktiv utan bestått av två läger med närmast kompromisslösa uppfattningar. Vi har försökt nyansera den debatten. Utan en sansad och saklig diskussion kan inte genomtänkta och långsiktiga förslag arbetas fram. Resultatet blir tvära omsvängningar i politiken, vilket inte minst vår regering har visat exempel på.

En av nycklarna till en hållbar invandring och integration är ett bra företagarklimat, så att företag kan startas, växa och anställa människor. Förbättrade villkor för företagen är en nyckel för att invandrare till Sverige snabbt ska komma i arbete.

ETC är en utpräglad vänstertidning som under många år har kritiserat vårt arbete – att missnöjet kvarstår kom inte direkt som någon överraskning.

Vi stöds av 15 000 småföretagare och samtalar dagligen med företagare över hela landet. Vi kommer även i fortsättningen lyssna på deras önskemål och arbeta för deras intressen.