Västerås kommun bryter mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Västerås kommun för att köpa turistinformation och marknadsföringstjänster i strid mot upphandlingslagen.  

Västerås kommun köper löpande tjänster för turistinformation och marknadsföring direkt från sitt egna bolag Västerås marknads- och näringslivs AB (Västerås & Co).

– En förutsättning för att köpa tjänster direkt från egna bolag utan annonserad upphandling är att bolaget endast bedriver marginell verksamhet på den öppna mark­naden. Så är emellertid inte fallet med Västerås & Co, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionens utredning visar att inte heller något annat i upphandlingslagen föreskrivet undantag kan göras gällande för kommunens köp av tjänster från Västerås & Co. Kommunens förfarande, att kringgå sin lagstadgade upphandlings­skyldighet, sätter konkurrensen på den aktuella marknaden ur spel. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredning KKO 16-023 här.