Strömsunds kommun tecknade olagligt sopavtal

Konkurrenskommissionens granskning av olagliga sopavtal går vidare. Nu konstaterar den oberoende expertgruppen, som är sammankallad av Den Nya Välfärden, att ett sopavtal som Strömsunds kommun tecknat med Reko Sundsvall AB är olagligt. Sundsvallsbolaget ska under 2007 bränna sopor åt kommunen. Enligt expertgruppen har sopavtalet tillkommit i strid mot upphandlingslagen, som kräver offentlig upphandling i konkurrens. I stället för att upprätta ett skriftligt anbudsunderlag och sedan annonsera upphandlingen, tecknade kommunen avtal direkt med Reko Sundsvall AB. Andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har kommunens agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Strömsunds kommuns sopavtal har tillkommit på ett sätt som strider mot svensk lag. Kommunen har därmed åsidosatt den för upphandlingslagen och för de bakomliggande EUdirektiven centrala principen om likabehandling, påpekar expertgruppen i sin granskning.

Det är uppenbart att Strömsunds kommun brutit mot upphandlingslagens bestämmelser. Detta har kommunen numera insett, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-037