Skelleftebuss JO-anmäls

Det kommunala bolaget Skelleftebuss AB har vägrat lämna ut allmänna handlingar med hänvisning till att personalen är på semester. Dessutom har bolagets vd efterforskat anledningen till varför handlingarna har begärts. På två punkter har bolaget därmed brutit mot offentlighetsprincipen och JO-anmäls därför nu av Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.

– Ett kommunalt bolag har samma skyldigheter som en myndighet att följa tryckfrihetsförordningen. Att hänvisa till semester visar på kraftigt bristande kunskaper i hur medborgarnas rätt till insyn ska hanteras. Om ett kommunalt bolag inte följer de demokratiska spelreglerna skadas förtroendet för det allmänna, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.