Snöröjning olaglig

I höstas genomförde Robertsfors kommun en upphandling av snöröjning. Avtalet löper över fyra säsonger och är värt nästan tio miljoner kronor. Kommunen får nu allvarlig kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, som pekar på flera felaktigheter i upphandlingen. Lagen kräver att den här typen av upphandling annonseras i EU och att tidsfristen för att lämna anbud är minst 37 dagar och inte (som i detta fall) 21 dagar. Vidare var det otydligt hur kommunen skulle värdera anbuden. I kommunens reception fanns dessutom en lista på alla som begärt ut förfrågningslistan. Leverantörer kunde därigenom få otillbörlig kunskap om konkurrensläget. Enligt expertgruppen har kommunens agerande snedvridit konkurrensen.

Robertsfors kommun har på flera punkter brutit mot upphandlingslagens krav på affärsmässighet, framhåller expertgruppen i sin granskning. Därmed har konkurrensen snedvridits.

Kommunen gjorde flera fel i den aktuella upphandlingen, säger Lennart Palm, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Den genomförde fel typ av upphandling, annonseringen var bristfällig och tidsfristen för att lämna anbud var för kort. Vidare framgick det inte i anbudsunderlaget hur anbuden skulle värderas. Det verkar som om kommunen över huvud taget inte haft klart för sig vilka regler den ska följa, trots att upphandlingslagen varit i kraft sedan 1994.

 

läs utredningen här: KKO 2006-035