Olaglig fjärrvärme för 31 miljoner

Sedan 2006 levererar Uddevalla Energi AB fjärrvärme åt Munkbo. Nu får fastighetsbolaget kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Expertgruppen riktar kritik mot att fastighetsbolaget har tecknat avtal direkt med Uddevalla Energi utan att göra en offentlig upphandling där även andra företag har kunnat konkurrera. Kommissionen menar att detta strider både mot lagens bokstav och mot dess mening. Kommunen har försvarat sitt agerande med att den, genom att gå över till fjärrvärme, har sänkt uppvärmningskostnaderna. Om kommunen genomfört en upphandling i konkurrens, som lagen kräver, skulle dock besparingen kunnat bli ännu större.

– Kommunala bolag ska följa lagen. I lagen finns det i normalfallet inget utrymme för att, som Munkbo gjort, teckna mångmiljonkontrakt utan offentlig upphandling, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Det står givetvis Munkbo fritt att köpa fjärrvärme i stället för olja. Men det måste ske efter upphandling i konkurrens, säger NN, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-007 Munkbo