SKOP-undersökning: Företagarklimatet i botten efter riksdagsvalet i september. Folket har ledsnat på politikerna.

En ny SKOP-undersökning visar att företagarklimatet är det sämsta på sex år. Bara 24 procent av företagarna och 27 procent av allmänheten anser att företagarklimatet är gynnsamt. Undersökningen visar dessutom att två tredjedelar av företagarna och över hälften av allmänheten har ledsnat på politikerna.

Företagarombudsmannen vid Stiftelsen Den Nya Välfärden uppdrog åt opinionsundersökningsföretaget SKOP att fråga företagare och företagsledare samt allmänheten hur de ser på företagarklimatet. Undersökningen visar att företagarklimatet nu anses lika dåligt som under lågkonjunkturen 2009.

– Det behövs fler jobb men det blir inte fler jobb om företagarna misströstar om företagarklimatet, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Reformer som underlättar för företagande i vårt land gynnar alla, inte bara företagen. Politiker i snart sagt alla partier säger att de vill förbättra företagarklimatet, men i praktiken händer det knappt någonting. Väljarna gillar företagare även om de inte gillar bonusdirektörer. Partierna skulle kunna vinna röster på att förbättra företagarklimatet.

54 procent av väljarna och 67 procent av företagarna uppger att de har ”ledsnat på politikerna och deras förslag”. De som ledsnat mest är alliansens och Sverigedemokraternas sympatisörer, 57 respektive 78 procent. (Vänsterpartiets sympatisörer är med 41 procent de som ledsnat minst.)

 

Läs mer om undersökningarna här:

SKOP Allmänhetens attityder november 2014

SKOP Företags attityder november 2014