Ingen upphandling när Flens kommun köpte konsulttjänster

Flens kommun bryter mot lagen genom att köpa pedagogiska tjänster för 920 000 kr utan att upphandla. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Ett tvåårigt avtal mellan kommunen och konsultfirman JN Partnership undertecknades i mars 2014. Enligt avtalet ska konsulterna utveckla skolan med hjälp av ett specifikt pedagogisk koncept som heter ”Visible learning PLUS”, ett varumärke för pedagogiska tjänster som bygger på den nyzeeländske forskaren Johan Hatties forskningsresultat. Enligt kommunen finns det ingen annan leverantör som kan erbjuda tjänsterna som kommunen efterfrågar.

Konkurrenskommissionens ledamot Per Eklund är kritisk till kommunens förfarande.

– Kommunen får inte direktupphandla ett specifikt varumärke. Inköp av varor och tjänster ska upphandlas enligt regelverket. Det räcker inte att kommunen tror sig veta att endast en viss leverantör kan komma ifråga.

Upphandlingar över ett visst värde ska i regel konkurrensutsättas. Avtalet med JN Partnership uppgick till åtminstone 920 000 kronor, medan värdegränsen för upphandlingar vid tidpunkten låg på 285 000 kronor.

– När värdegränsen överskrids med över 300 procent borde varningsklockorna ha ringt. Det finns inga undantag i lagen som kommunen kan åberopa för att slippa skyldigheten att upphandla. Kommunen kan nu bli skyldig till att betala en upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot lagen, avslutar Per Eklund.

Läs mer om utredningen KKO 14-019 här.