Örebroportens hotellplaner olagliga och olämpliga

Det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten avser att omvandla delar av medborgarhuset till hotell. Planerna kritiseras nu av Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. I en utredning pekar han på att kommunen eller bolag ägda av kommunen inte får driva hotell om det inte föreligger särskilda skäl. Sådana skäl saknas i detta fall. Utredningen visar att planerna även strider mot bolagsordningen. Enligt ombudsmannen måste nu kommunfullmäktige ta ansvar för att Örebroporten inte ägnar sig åt olagligheter. Planerna är inte bara olagliga, de är även olämpliga eftersom ett eventuellt kommunalt hotell konkurrerar på helt andra villkor än privata hotell.

– Örebroportens hotellplaner är olagliga, och olämpliga ur konkurrenssynpunkt. Fullmäktige måste nu se till att kommunens företag följer bolagsordningen och inte ägnar sig åt olagligheter, säger företagarombudsman Mårten Hyltner vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2007-012