Bräcke kommun tecknade olagligt sopavtal värt tre miljoner

Konkurrenskommissionens granskning av olagliga sopavtal går vidare. Nu konstaterar den oberoende expertgruppen, som är sammankallad av Den Nya Välfärden, att ett sopavtal som Bräcke kommun tecknat med Reko Sundsvall AB är olagligt. Sundsvallsbolaget ska under 2007 bränna sopor åt kommunen. Avtalet är värt minst tre miljoner kronor. Enligt expertgruppen har sopavtalet tillkommit i strid mot upphandlingslagen, som kräver offentlig upphandling i konkurrens. I stället för att upprätta ett skriftligt anbudsunderlag och sedan annonsera upphandlingen, tecknade kommunen avtal direkt med Reko Sundsvall AB. Andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har kommunens agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Bräcke kommuns sopavtal har tillkommit på ett sätt som strider mot svensk lag. Kommunen har därmed åsidosatt den för upphandlingslagen och för de bakomliggande EUdirektiven centrala principen om likabehandling, påpekar kommissionen i sin granskning.

Kommunen förväntar sig att enskilda människor följer lagar och bestämmelser, att de parkerar bilen rätt, ställer ut soptunnan på rätt dag och att de betalar olika kommunala avgifter. Det är anmärkningsvärt att Bräcke kommun, som förväntar sig att andra följer lag, själv sätter sig över lagen och inte följer lagens krav på upphandling i konkurrens, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-036