Månadens Företagarkrav: Stoppa överbeskattningen av Sveriges bilister!

Magdalena Andersson,

En överväldigande majoritet av Sveriges befolkning är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, till skolan, för att handla och leva ett värdigt liv.
Att äga och använda en bil är inte billigt men oftast nödvändigt för att få vardagspusslet att gå ihop. Många företagare är helt beroende av bilen för att kunna driva sitt företag. Deras anställda behöver använda bilen för att ta sig till jobbet och ut till kunder. Högre skatter slår mot företagens konkurrenskraft.

Utan bilen stannar Sverige. Trots detta vill du genom högre fordonsskatter, sämre villkor för förmånsbilar och indexhöjningar av drivmedelsskatter kraftigt höja kostnaden för människor att leva sina liv.

Din rödgröna regering har höjt skatten på diesel och bensin flera gånger. Nya regler från årsskiftet innebär att skatten kommer höjas med automatik varje år. Denna indexhöjning kommer snabbt leda till att Sverige får de dyraste bensin- och dieselpriserna i Europa.
Din regering vill införa ett så kallat bonus-malus-system för nya bilar. Ni föreslår att bilar som släpper ut mer koldioxid ska betala mer i fordonsskatt. Bland de bilar som kommer drabbas hårdast ingår storsäljare från Volvo som med de nya reglerna kommer få en fördubblad eller till och med tredubblad fordonsskatt.

De största förlorarna är ägare av lätta lastbilar eftersom förslaget bara tar hänsyn till bränsleförbrukning och inte till bränsleeffektivitet. En lätt lastbil kan vara bränslesnål i förhållande till sin storlek men kommer på grund av fordonets vikt ändå dra mer bränsle än en liten personbil. Förslaget kommer därför slå hårt mot bland annat hantverkare och andra företagare som ofta använder lätta lastbilar.

Regeringens förslag föreslås träda i kraft i juli 2018. I september samma år införs en ny körcykel i EU som förväntas höja de certifierade koldioxidutsläppen med minst 10 procent. Bilbranschen tror att den nya körcykeln kan höja utsläppen så mycket som 30 procent för vissa bilar. Att införa nya skatteregler innan de nya utsläppsnivåerna är fastställda visar på hur ogenomtänkt förslaget är. Regeringen bör skjuta på införandet några månader och justera skattenivåerna efter de nya utsläppsnivåerna, istället för att sjösätta en skattehöjning utan rimlig konsekvensanalys. Eller göra som Den Nya Välfärden föreslår – och slopa förslaget helt och hållet.

Din regering vill ändra reglerna för förmånsbilar. Enligt er egen promemoria kommer en typisk dieselbil efter första juli 2018 att få ett ökat förmånsvärde på ca 3 900 kronor. Det innebär en minskad lön på 1 950 kronor per år vid en marginalskatt på 30 procent. Höjda förmånsvärden medför också att företagen kommer behöva betala in mer i sociala avgifter. Även detta är ett slag mot företagare som behöver bil för att driva sin verksamhet.

Bilen är ett arbetsverktyg för företagare och livsviktig för alla svenskar som bor utanför de största städerna. Av de olika transportslagen är det bara bilisterna som finansierar sina samhällskostnader. Att gång på gång försöka straffa människor för att minska bilismen är orättvist. Sveriges företagare och anställda som behöver bilen i sitt arbete har oftast inget alternativ. Utan bilen kommer företagandet att stagnera och skattepengarna du så illa behöver för att skjuta in i andra politikområden kommer att sina.

Den Nya Välfärdens budskap är tydliga. Släng förslagen om höjd fordonsskatt och ändrade regler för förmånsbilar i papperskorgen. Stoppa den automatiska indexhöjningen av drivmedelsskatterna. Stoppa överbeskattningen av Sveriges bilister!

Adam Rydström, Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden