Konkurrenskommissionen: Knivsta genomförde olaglig direkt upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Knivstas kommun för att ha genomfört en direktupphandling utan stöd i lagen och utan att dokumentera förfarandet.

Sedan början av 2017 har Knivsta kommun löpande köpt tekniska konsulttjänster direkt från ett privat företag. Tjänsterna har omfattat konsultstöd i kommunens arbete med att ta fram underlag för en ny kommunal översiktsplan och samråds­handl­ingar.

Två avtal slöts mellan kommunen och företaget under vintern 2017. Det första för att leda arbetet med att ta fram översiktsplan, till en angiven kostnad av cirka 200 000 kronor. Det andra avtalet rörde framtagning av samrådshandlingar till den nya översiktsplanen samt stöd med framtagning av kommunikationsmaterial. Detta till en uppskattad kostnad av över 800 000 kronor. Tydligen har även andra överenskommelser träffats eftersom kommunen hittills under 2017 har betalat ut minst 2,5 miljoner till bolaget.

Någon annonserad anbudsförfrågan avseende dessa tjänster har aldrig genomförts. Istället har kommunen uppgivit att beställ­ningarna har tilldelats genom direktupphandling. Någon dokumentation som lagen i så fall kräver, med anteckningar om varför Kommunen direktupphandlat och varför just det aktuella företaget har valts ut för att leverera, finns emellertid inte hos kommunen.

Beloppet ligger långt över vad lagen tillåter för att direkt­upphandling ska vara möjlig och Knivsta kommun verkar ha en nonchalant inställning till upphandlingslagen, säger Per Eklund ledamot av Konkurrenskommissionen. – Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen.

Läs utredningen i sin helhet här.