Linköpings kommun köper el för miljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Linköpings kommun köper el utan att detta har föregåtts av en upphandling där konkurrerande elhandelsföretag gavs möjlighet att lämna anbud. Kommunens agerande, som strider mot lagen om offentlig upphandling, satte konkurrensen ur spel och riskerar medföra högre elpriser till nackdel för kommuninvånare och skattebetalare.

Linköpings kommun har, bland annat under 2011 till 2012, köpt el från ett företag som heter Bixia AB för sammanlagt drygt 1,2 miljoner kronor. Detta belopp överstiger väsentligt den värdegräns då en offentlig upphandling ska genomföras. Trots detta har något annonserat upphandlings­förfarande aldrig skett. Den omständig­heten att kommunen äger en andel i Bixia AB genom sitt helägda bolag Tekniska Verken AB medför inte att ett sådant förfarande kan tillåtas. Detta beror på att Bixia är en aktör på den konkurrentutsatta elmarknaden. Dessutom ägs Bixia delvis av privata ägar­intressen, konstaterar Konkurrenskommissionen i sin utredning.

– Linköpings kommun omfattas av lagen om offentlig upphand­ling och är skyldig att upphandla varor och tjänster i enlighet med lagens bestämmelser. Kommunens förfarande satte konkurrensen ur spel och riskerar medföra högre elpriser till nackdel för kommuninvånare och skattebetalare. Kommunen riskerar i detta fall bli dömd att betala böter i form av en upphandlingsskadeavgift, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-025 Linköpings Elektricitet