Landstingets teckentolksverksamhet stoppas av domstol

När Post- och telestyrelsen (PTS) skulle upphandla en rikstäckande teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni deltog Örebro läns landsting med ett anbud. Förvaltningsrätten i Karlstad har nu beslutat att landstingets beslut om att lämna anbud ska upphävas. Detta eftersom det strider mot kommunallagens s.k. lokaliseringsprincip om att landstinget bara får bedriva verksamhet för de egna invånarna.

Landstingen är enligt lag förbjudna att engagera sig i verksamhet som huvudsakligen riktar sig till andra än de egna innevånarna. Eftersom Örebro läns landstings nu aktuella anbud till PTS huvudsakligen avsåg tjänster för innevånare i andra landsting har domstolen upphävt landstingsstyrelsens beslut om att lämna anbud.

Domstolens avgörande har betydelse inte bara för landstingets nu aktuella anbudsverksamhet utan för all liknande extern teckentolkverksamhet och annan liknande extern verksamhet som landstiget bedriver, säger chefjuristen Pär Cronhult som har drivit målet i domstol.

– Det är nu rättsligt klarlagt att annan tolkverksamhet än sådan som enbart riktar sig till landstingets egna innevånare är olaglig och landstinget ska inte vara ute och konkurrera med privata företag på en rikstäckande marknad konstaterar Pär Cronhult.

Detta stod tämligen klart tidigt i processen. Redan i juni 2011 förbjöd förvaltningsrätten landstinget att till vidare teckna avtal med PTS, ett förbud som senare upprepades av Kammarrätten i Göteborg i november samma år. Trots detta har landstinget tecknat avtal med PTS, ett avtal som numera har tillämpats i över ett år från och med den 1 januari 2012.

– Det framstår som anmärkningsvärt att landstinget inte bara har gjort sig skyldig till lagtrots utan även trotsat domstolens beslut om tillfälligt avtalsförbud. Man skulle kunna förvänta sig bättre laglydighet av en offentlig myndighet vars hela verksamhet bygger på allmänhetens respekt för lagarnas efterlevnad, påpekar Pär Cronhult.

– Läs Konkurrenskommissionens PM från 2011, där vi redan då konstaterade att landstingets anbudsgivning till PTS var olaglig.
– Läs domen från Förvaltningsrätten.