Tag Arkiv: lokaliseringsprincipen

Örebro-landstinget har förlängt olagligt avtal

Landstinget har meddelat att man nyligen, en månad innan det slutgiltiga beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen, valt att förlänga avtalet med PTS framtill sommaren 2016. Detta trots att det finns ett av domstol sedan 2011 meddelat verkställighetsförbud mot att teckna avtal.

Helsingborgs kommun bryter mot kommunallagen

Helsingborgs kommun äger indirekt bolaget InPort, som säljer IT-tjänster till hamnbolag. Men ägandet av bolaget strider mot kommunallagen och riskerar att snedvrida konkurrensen. Detta framgår i en utredning från Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.

Landstingets teckentolksverksamhet stoppas av domstol

När Post- och telestyrelsen skulle upphandla en rikstäckande teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni lade Örebro läns landsting anbud. Förvaltningsrätten i Karlstad beslöt igår att landstingets anbud ska upphävas eftersom det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, som innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet som riktar sig till de egna invånarna.

Lovvärd tvärvändning av Borås kommun

Borås kommun har engagerat sig i en olaglig underentreprenad av avfallsinsamling i grannkommunen Mark. Detta har uppmärksammats av det privata företaget Ragn-Sells som bland annat informerat Företagarombudsmannen. Under tiden som …