Tag Arkiv: Örebro

Landstingets teckentolksverksamhet stoppas av domstol

När Post- och telestyrelsen skulle upphandla en rikstäckande teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni lade Örebro läns landsting anbud. Förvaltningsrätten i Karlstad beslöt igår att landstingets anbud ska upphävas eftersom det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, som innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet som riktar sig till de egna invånarna.

Olagliga markförsäljningar i Örebro

Örebro kommun säljer mark till företag på ett olagligt sätt. Genom att bortse från EU:s regler riskerar kommunen att snedvrida konkurrensen och kosta skattebetalarna pengar.  – Istället för att följa …

Landsting vill konkurrera olagligt

Örebro läns landsting har lämnat anbud till staten på att driva en rikstäckande tjänst med service till personer med hörselnedsättning. Detta strider mot en av kommunallagens mest grundläggande principer. – …

Örebro kommun säljer hotell efter anmälan

Efter Företagarombudsmannens anmälan till Konkurrensverket beslutar nu Örebro kommun att sälja hotell- och konferensverksamheten i Kilsbergen.

Skelleftebuss och Kilsbergen anmäls till Konkurrensverket

De kommunägda bolagen Skelleftebuss och Kilsbergen i Örebro bedriver olaglig verksamhet. Nu har Företagarombudsmannen, med stöd av den nya konkurrenslagen, anmält företagen till Konkurrensverket.

Örebroportens hotellplaner olagliga och olämpliga

Det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten avser att omvandla delar av medborgarhuset till hotell. Planerna kritiseras nu av Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. I en utredning pekar han på att …

Örebro läns landsting snedvrider konkurrensen

Landstinget i Örebro äger tillsammans med en lång rad kommuner Länstrafiken i Örebro AB. Företaget ska nu med hjälp av skattemedel konkurrera med enskilda företag genom att utan begränsning erbjuda …

Örebro läns landsting bryter mot lagenom offentlig upphandling

Landstingsfullmäktige i Örebro har beslutat att utan upphandling uppdra åt det av landstiget delägda bolaget Länstrafiken i Örebro AB att utföra tjänster för planering, upphandling och samordning av sjukresor. Landstingets …