Tag Arkiv: Örebro läns landsting

Örebro-landstinget har förlängt olagligt avtal

Landstinget har meddelat att man nyligen, en månad innan det slutgiltiga beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen, valt att förlänga avtalet med PTS framtill sommaren 2016. Detta trots att det finns ett av domstol sedan 2011 meddelat verkställighetsförbud mot att teckna avtal.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut bekräftar att Örebro-landstingets teckentolkningstjänst är olaglig

Förvaltningsdomstolar i samtliga instanser har slagit fast att Örebro läns landstings anbudsgivning till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande rikstäckande teckentolkverksamhet via tjänsten Bildtelefoni.net är olaglig och går utanför landstingets formella befogenheter. Trots att domstolarna utfärdat ett särskilt verkställighetsförbud genomförde landstinget ett avtal med PTS som har pågått sedan den 1 januari 2012.

Landstingets teckentolksverksamhet stoppas av domstol

När Post- och telestyrelsen skulle upphandla en rikstäckande teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni lade Örebro läns landsting anbud. Förvaltningsrätten i Karlstad beslöt igår att landstingets anbud ska upphävas eftersom det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, som innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet som riktar sig till de egna invånarna.