Tag Arkiv: KKO 2011

Landstingets teckentolksverksamhet stoppas av domstol

När Post- och telestyrelsen skulle upphandla en rikstäckande teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni lade Örebro läns landsting anbud. Förvaltningsrätten i Karlstad beslöt igår att landstingets anbud ska upphävas eftersom det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, som innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet som riktar sig till de egna invånarna.

Örnsköldsvik bröt mot lagen för andra gången i samma upphandling

Vid Örnsköldsviks kommuns upphandling av taxitrans­porter till bland annat handikappomsorgen sattes en mycket kort tid, max 23 dagar mellan tecknande av avtal med leve­ran­tören och när denne skulle börja med transpor­ter­na. Därmed gynnades den befintliga leveran­tören …

Universitet gör olagliga upphandlingar

Luleå tekniska universitet (LTU) har i ett flertal fall brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och riskerar att få betala höga böter. Universitetet har gjort otillåtna direktköp från ett …

Det kommunala bolaget Laholmshem har brutit mot upphandlingslagstiftningen

Konkurrenskommissionen har gjort två utredningar som visar att det kommunala bostadsbolaget Laholmshem brister i offentlig upphandling. Bolaget skulle ha upphandlat i konkurrens men köpte istället varor och tjänster direkt från vissa bolag till …

Ragunda kommun ställer till det i upphandling

Ragunda kommun har påbörjat en upphandling av balkongrenoveringar vilken visar djupgående brister på kunskap om upphandlingslagstiftningen. Bland annat tog sig kommunen rätt till att göra en ”fri anbudsprövning” och hänvisade …

Förfalskningshärva i upphandlingsmål

Konkurrenskommissionen har utrett Luleå tekniska universitets (LTU) upphandlingar av tryckeritjänster i tre fall. Samtliga utredningar visar på allvarliga överträdelser av lagen om offentlig upphandling (LOU), något som förvaltningsrätten nu har …

Taxiavgift på Arlanda olaglig

Statliga Swedavia tvingar taxiföretag att betala orimliga belopp för att med namnskylt hämta kunder på Arlanda. Enligt Marknadsdomstolens dom idag är Swedavias avgifter i detta avseende oskäliga. Nu beordrar domstolen att skylthämtningsavgifterna tas bort. Annars tvingas Swedavia betala ett vite på två miljoner kronor.

Gotlandstrafiken kan strida mot EU-rätten

Trafikverket har direkttilldelat Destination Gotland AB ett nytt avtal om att driva linjesjöfart för gods- och persontrafik till och från Gotland (Gotlandstrafiken). Trafikverket skulle enligt EU-rätten ha gett även andra …

Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) vände sig direkt till en leverantör och köpte tryckeritjänster utan föregående upphandling. Direktinköpen skadar konkurrensen och strider mot upphandlingsreglerna. – Om avtalet ogiltigförklaras går det främst …

Luleå-universitet upphandlar olagligt

När Luleå tekniska universitet (LTU) skulle upphandla bland annat tryckeritjänster valde universitetet att ge ett antal leverantörer möjlighet att lämna offert vid varje enskilt köptillfälle. Sedan struntade man i upplägget …