Tag Arkiv: PTS

Landstingets teckentolksverksamhet stoppas av domstol

När Post- och telestyrelsen skulle upphandla en rikstäckande teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni lade Örebro läns landsting anbud. Förvaltningsrätten i Karlstad beslöt igår att landstingets anbud ska upphävas eftersom det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, som innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet som riktar sig till de egna invånarna.

Utredning avseende Post- och telestyrelsens tilldelning av GSM-frekvenser

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste auktion av frekvensutrymme inbringade 2,1 miljarder kronor till statskassan. Enligt nu aktuellt förslag ska attraktivt frekvensutrymme utan ersättning och helt utan konkurrens överföras från det …