Landsting vill konkurrera olagligt

Örebro läns landsting har lämnat anbud till staten på att driva en rikstäckande tjänst med service till personer med hörselnedsättning. Detta strider mot en av kommunallagens mest grundläggande principer.

– Om den här verksamheten hade gällt enbart landstingets egna medlemmar hade det varit en sak. Men eftersom den gäller en rikstäckande tjänst innebär anbudsgivningen att Örebro läns landsting bryter mot den så kallade lokaliseringsprincipen som säger att landstinget ska agera inom sitt eget område och bara mot sina egna invånare, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Genom att landstinget engagerar sig i den aktuella verksamheten motverkas dessutom etablering och tillväxt av företag på området. Detta visas av att endast ett privat företag nu har lämnat anbud, säger Inger Ridderstrand Linderoth.

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-029 Örebro – PTS