Konsumentverket uteslöt anbudsgivare i upphandling

Utan stöd i lag uteslöt Konsumentverket en anbudsgivare vid upphandling av bland annat genomförandet av en enkätundersökning. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot verket för att ha förkastat ett anbud utan att ha grund för detta i förfrågningsunderlaget.

 – Den anbudsgivare som uteslöts har lämnat referenser precis som förfrågningsunderlaget erfordrar. Verket har sedan förkastat anbudsgivaren med hänvisning till att någon beskrivning av tidigare utförda tjänster inte har lämnats. Något sådant krav kan emellertid inte utläsas av underlaget, påpekar expertgruppen.

– För att en upphandling ska anses ha gått rätt till ska den bland annat genomföras med öppna och förutsägbara villkor. Det här förfrågningsunderlaget var så luddigt utformat, att det för anbudsgivaren i fråga inte gick att utläsa att även en uppdragsbeskrivning skulle medfölja anbudet. Konsumentverket hänvisar till att kravet på en beskrivning av tidigare utförda tjänster ligger ”i sakens natur”. Detta visar på en stor okunnighet om upphandlingsregelverket och beslutet att förkasta anbudet framstår som rent godtyckligt, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-012 Konsumentverket SKOP