Gårdstensbostäder snedvrider konkurrensen

Det kommunala bostadsföretaget Gårdstensbostäder har direkttilldelat försäkringstjänster för nästan två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot bostadsbolaget för att inte ha konkurrensutsatt upphandlingen på ett korrekt sätt.

– Gårdstensbostäder är skyldigt att iaktta regelverket i lagen om offentlig upphandling – LOU. Det finns ett antal undantag som tillåter att LOU sätts åt sidan, som till exempel ensamrätt, men inget av de undantag som medges i lagen är tillämpligt i det aktuella fallet, påpekar expertgruppen.

– Konkurrenskommissionen uppmanar därför Gårdstensbostäder att säga upp pågående avtalsförhållande med Göta Lejon och genomföra en ny upphandling för år 2011. Någon laglig möjlighet för bolaget att förlänga avtalet med Göta Lejon föreligger inte, och avtalet kan komma att ogiltigförklaras i domstol. Förfarandet riskerar dessutom att snedvrida konkurrensen, säger Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-021 Gårdstensbostäder