Konkurrenskommissionen: Högtflygande krav sänkte ambulansflygets upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för att vid en upphandling först ha ställt orimliga krav och sedan struntat i att följa kraven.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomförde under sommaren 2017 en upphandling av sju ambulansflygplan. I upp­handlingen ställdes krav på att flygplanen bland annat skulle kunna flyga sträckan Malmö-Kiruna, nonstop med en viss maxlast. När anbuden öppnades visade det sig att endast ett anbud inkommit, och att anbudsgivaren särskilt angivit att anbudet inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav om bland annat nonstopflygning Malmö-Kiruna.

Trots detta valde Svenskt Ambulansflyg att förhandla med anbudsgivaren. Dessa förhandlingar ledde sedan till köp av flygplan som inte uppfyllde alla de krav som ursprungligen ställts i upp­hand­lingen. Sedan en konkurrerande leverantör har klagat på detta har förvaltningsrätten beslutat att upphandlingen ska göras om.

– Kommunalförbundet har ställt så höga krav att dessa inte har gått att uppfylla, utifrån de flygplansmodeller som finns tillgängliga på marknaden. När kommunalförbundet upptäckte detta skulle de naturligtvis ha avbrutit upphandlingen, för att justera villkoren säger Lennart Palm ledamot i konkurrenskommissionen.

De krav som har ställts upp i upphandlingen får inte ändras eller efterges i efterhand på sätt som nu skett. Detta eftersom andra tillverkare kan ha av­stått från att lämna anbud på just grund av dessa krav, och där­med riskerar ha missgynnats.

Kommunalförbundet agerande har således varit ägnat att snedvrida konkurrensen på den aktuella marknaden, varför det finns anled­ning att rikta kritik mot kommunalförbundet, avslutar Lennart Palm.

Utredningen kan läsas här.