Tag Arkiv: Olagligt stöd

Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

Malung-Sälens kommun i olaglig hotellaffär

Malung-Sälens kommun har tidigare kritiserats för att genom sitt helägda bolag Malungshem ha gett miljonbelopp i hyressubventioner till Västerdala Turism AB, som drivit Sankt Olof Hotell. Tankesmedjan Den Nya Välfärden kritiserar nu Malungshem för att dessutom ha brutit mot EU-regler. Uppdraget att driva hotellet är enligt EU-rätten en så kallad tjänstekoncession, och borde därför ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande.

Sollentuna kommuns avtal med Edsbacka krog olagligt

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att Sollentuna kommuns avtal med nuvarande ägaren till Edsbacka krog är olagligt. Domstolen menar att avtalet innebar ett olagligt stöd på drygt sex miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden riktade redan under våren hård kritik mot kommunens olagliga stöd och menar att kommunen nu bör rätta sig efter domen.

Kommunalt gym under prövning

Att kommuner snedvrider konkurrensen genom att starta egna gym eller utdela stöd till privata träningsanläggningar är inget nytt. Den Nya Välfärden granskade redan för tio år sedan ett fall av …

Om olagligt stöd i Dagens Industri

Dagens industri har uppmärksammat exempel på olagligt statsstöd. Den Nya Välfärdens Företagarombudsman nämns flera gånger i artikeln, bland annat i samband med Malung-Sälens kommun och Ulricehamn. Tidningen påpekar att det …

Olagligt billigt – kommunala underprisförsäljningar

Svenska kommunpolitiker slumpar bort fastigheter och mark för att gynna enskilda näringsidkare. I vissa fall säljer kommunerna till underpris trots ett högre anbud från ett annat företag, i andra fall …

Kammarrätten ger Malungshem bakläxa igen

Kammarrätten i Sundsvall har underkänt Malungshems sekretessbeläggande av det nya hyresavtalet för Hotell S:t Olof. Domstolen anser att hyresavtalet är ett standardavtal med uppgifter av harmlös natur som uppenbarligen inte skyddas av sekretess.

Sollentuna kommun ger olagligt stöd till Edsbacka krog

När Sollentuna kommun skulle köpa tillbaka en fastighet på Edsbacka krogs gamla område betalade man ett kraftigt överpris. Fastigheten värderades till 2,1 miljoner kronor, men kommunen köpte den för 8,25 miljoner. Företagarombudsmannens utredning riktar hård kritik mot kommunens olagliga stöd till enskild näringsidkare.

Malung-Sälens kommun sekretessbelade rekordförlust på hotell

Med skattebetalarnas pengar som insats tecknade Malung-Sälens kommun ett ofördelaktigt hyresavtal för driften av Sankt Olof hotell. Hyresgästen som drivit hotellet har fått subventioner på cirka 20 miljoner kronor av det kommunala bolaget Malungshem och kommunen har i det längsta sekretessbelagt avtalen.

Flygplatsaffär olaglig

Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till PEAB som köpte Ängelholm Helsingborg Airport. Företagarombudsmannen har tidigare kritiserat flygplatsaffären eftersom den innebar ett olagligt stöd till köparen.