Region Värmland diskriminerar leverantör

Region Värmland har i en upphandling av städtjänster återigen brutit mot bestämmelserna om offentlig upphandling. Det visar en utredning av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden.

– Region Värmland bröt mot lagen när myndigheten tilldelade ett städuppdrag till statliga Samhall AB, trots att det fanns ett mer ekonomiskt fördelaktigt anbud från en konkurrerande anbudsgivare. Länsrätten underkände förfarandet men Region Värmland tilldelade uppdraget på nytt till Samhall efter att ha ändrat förut¬sättningarna i anbudet till Samhalls fördel. Länsrätten har underkänt även detta tillvägagångssätt. Region Värmlands opartiskhet måste i det här fallet starkt ifrågasättas, påpekar expertgruppen i sin utredning.

– Konkurrenskommissionen har tidigare kritiserat Region Värmland för att tilldelningen av städkontraktet har skett i strid mot bl.a. kraven på likabehandling och icke-diskriminering i LOU. Det är märkligt att myndigheten upprepat bryter mot lagen i en och samma upp¬handling säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Läs mer om utredningen PM 2 KKO 08-047 Region Värmland 2