Tag Arkiv: FO 2008

Kommunen river hellre än säljer till marknadspris

Det kommunala bostadsföretaget Hoforshus AB har beslutat sig för att riva ett antal hyreshus hellre än att sälja dem för marknadspris till en privat hyresvärd. Företagarombuds-mannen vid Den Nya Välfärden …

Utredning avseende utvidgning av den kommunala kompetensen

Den 18 september 2008 överlämnade regeringen proposition 2008/09:21, Kommunala kompetensfrågor m.m. till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att agera inom ett antal …

Bengtsfors kommun rättar sig efter kritik

Kommunstyrelsen i Bengtsfors beslutade sälja en fastighet inklusive byggnad på 20 000 kvm för 100 000 kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden kritiserade kommunen för att bryta mot kommunallagen och …

Utredning avseende olaglig försäljning av hotell i Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun, nedan (Kommunen), beslutade i juni 2008 att sälja Stadshotellet i Kristinehamn till den befintliga operatören för 3 miljoner kronor trots att ett konkurrerande bolag bjudit 6,5 miljoner kronor …

Astrid Lindgrens Värld – en olaglig försäljning

Vimmerby kommun vill sälja temaparken Astrid Lindgrens Värld för 22,5 miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden kritiserar försäljningen eftersom kommunen inte presenterat någon värdering av egendomen. Dessutom ska kommunen …

Länsstyrelsen och Vägverket JO-anmäls

Enligt Länsstyrelsens trafikföreskrifter är gasoltransporter med släp förbjudet på tillfartsvägar till Nacka och Värmdö. Vägverket däremot anser inte att föreskriften förbjuder den typen av transporter. Detta ställer till problem för …

JO utreder Länsstyrelsen och Vägverket

JO har beslutat utreda Företagarombudsmannens anmälan mot Länsstyrelsen och Vägverket. Länsstyrelsens trafikföreskrifter förbjuder gasoltransporter med släp på tillfartsvägar till Nacka och Värmdö. Vägverket däremot hävdar att föreskriften inte förbjuder den …

Kommun fälld i domstol – ville sälja simhall för en krona

Länsrätten i Norrbottens län upphävde Övertorneå kommuns beslut att sälja en simhall för en krona. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har agerat ombud vid överklagandet av kommunfullmäktiges beslut. Enligt länsrätten …

Kommunen bröt mot lagen och förlorade 23 miljoner

Fastighetsbolaget i Vänersborgs kommun köpte fastigheten Toppfrys för 17 miljoner kronor som därefter hyrdes ut. Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till hyresgästen.  Hyresgästen sålde sedan …

Utredning avseende underprisförsäljning av Spa-tomt i Vellinge kommun

Fastigheten Vellinge Höllviken 19:54 är belägen i centrala Höllviken. Fastigheten omfattar 1 250 kvadratmeter och är obebyggd. Vellinge kommun (Kommunen) har beslutat att försälja fastigheten med bygglov till ett företag …