Kommunalt renhållningsmonopol i Piteå strider alltjämt mot lagen

Sedan 1976 köper Piteå kommun renhållningstjänster från sitt eget bolag utan att ta in anbud från andra företag. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är kommunen numera skyldig att vid entreprenader låta andra företag konkurrera på lika villkor. Även av Piteå kommuns tidigare gällande upphandlingsreglemente framgick att konkurrensmöjligheterna skulle utnyttjas. Trots detta har kommunen gett sitt eget bolag monopol på renhållningstjänster.

Trots kritik från såväl Nämnden för Offentlig Upphandling som Konkurrenskommissionen har kommunen ännu inte upphandlat renhållningstjänster i konkurrens. Det är oacceptabelt, säger kommissionens ordförande fd generaldirektören i RRV G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är ett initiativ av föreningen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: KKO 99-003