Kommunalt gym under prövning

Att kommuner snedvrider konkurrensen genom att starta egna gym eller utdela stöd till privata träningsanläggningar är inget nytt. Den Nya Välfärden granskade redan för tio år sedan ett fall av kommunalt lagtrots i Arboga, där kommunen utdelade stöd till ett gym i strid med kommunallagen.
Bland annat rapporterar Sveriges Radio om Strömstad kommun, som genom ett kommunalt bolag driver Strömstads Badanstalt, som konkurrerar med privata alternativ. Även Borås tidning kritiserar kommunen i en ledare.

Konkurrensverket har stämt Strömstads kommun för att hämma och snedvrida konkurrensen.
För första gången kommer nu ett gymärende att tas upp i tingsrätten.

Det finns en stor sannolikhet att Strömstads kommun kommer att fällas. Den  lagstiftning som åberopas har redan testats i fallet Skelleftebuss, som Den Nya Välfärden anmälde till Konkurrensverket. Skelleftebuss fälldes i tingsrätten med hänvisning till den nya konkurrenslagen som förbjuder kommuner att ägna sig åt extern säljverksamhet.

Förhoppningsvis kommer fler fällande domar att medföra en dos självrannsakan bland kommuner som ägnar sig snedvridande stöd åt verksamheter som faller utanför den kommunala kompetensen och snedvrider konkurrensen.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se