Företagarkravet i mars: Bekämpa brott mot företag!

Morgan Johansson, 

Ett bra företagarklimat handlar inte bara om lägre skatter och regelförenklingar. Företagare utsätts för allt fler rån, stölder, hot, utpressning och misshandel. Lag och ordning har därför blivit en av de viktigaste frågorna för företagare.

Som justitieminister har du ett ansvar och en möjlighet att förbättra företagarklimatet och återupprätta samhällskontraktet. Brottsligheten mot företagare måste bekämpas.
I en enkätundersökning anger en majoritet av företagen att de utsatts för brott de senaste två åren. Nästan varannan butik har utsatts för brott den senaste månaden.
och var tionde butik anger att de drabbats av hot och våld i samband med en stöld.

Brottslighet uppskattas kosta företagen 55 miljarder kronor årligen. Det motsvarar vad staten årligen lägger på universitet, högskolor och forskning.

Företag drabbas av enorma förluster när verksamheten ligger nere på grund av att datorer eller arbetsmaskiner stulits och vandaliseras. Mellan 2013 och 2018 ökade antalet inbrottsstölder med 60 procent i byggbranschen. Entreprenadmaskiner, traktorer och diesel stjäls av internationella stöldligor och förs ut ur Sverige.

Bedrägerier som utförs genom exempelvis bluffakturor eller kapade identiteter och kreditkort blir allt vanligare. Risken att åka fast för ett bedrägeribrott är minimal. Bara fem procent av bedrägerierna klaras upp.

Även våldsbrotten blir vanligare. Fler och fler företagare drabbas av hot, våld, utpressning och skadegörelse. Det kan handla om ungdomsgäng som slår sönder inredningen i ett kafé eller att personalen i matbutiker misshandlas och hotas. Butiker i utsatta områden lägger ner.

Ungefär hälften av brotten mot företagare polisanmäls inte eftersom anmälningarna alltför ofta läggs på hög och utredningar rutinmässigt läggs ner. Många företagare känner sig maktlösa och funderar på att lägga ner verksamheten. Den växande kriminaliteten är ett problem som slår brett och hårt, inte bara mot företagare utan mot hela samhället.

Det behövs en bred och omfattande reform av brottsbekämpningspolitiken. Stöldligorna vet att upptäcktsrisken är låg. Straffen avskräcker inte ligorna. Tullens huvudsakliga uppgift är att stoppa införsel av smuggelgods såsom vapen och narkotika. Men tullen har inte rätt genomföra kontroller av bilar på väg ut ur landet utan särskilt motiv till det. Tullen har inte tillräckliga resurser att kontrollera både införsel av smuggelgods och utförsel av stöldgods. I praktiken har stöldligorna därför fri passage ut ur landet. Därför behöver tull och polis ökade befogenheter. Dessutom behövs en kraftig resursförstärkning.

Polisen måste ha närvaro i hela landet och bör fokusera mer på kärnuppgifterna och syssla mindre med handräckning och tillståndsärenden. Straffen behöver skärpas och straffrabatterna tas bort. Dessutom bör domstolar använda hela den tillgängliga straffskalan. Fler åtal måste väckas. De brottslingar som döms till böter men inte kan betala ska in i fängelse istället.

Den frikostiga migrationspolitiken har lett till ett växande utanförskap. Detta utanförskap är en av orsakerna till den ökande brottsligheten. Därför behöver migrationspolitiken stramas åt kraftigt och gränskontrollerna behöver utökas snarast. Antalet förvarsplatser behöver byggas ut och utvisningar verkställas.

Alltför länge har den ökande brottsligheten trivialiserats och ifrågasatts. Företagare behöver och förtjänar trygghet. Vårt välstånd är beroende av att företagare skapar tillväxt. Vår demokrati är beroende av ett starkt samhällskontrakt. Som justitieminister är det dags för dig att ta problemen på allvar och vända utvecklingen.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen
Den Nya Välfärden

Här kan du läsa mer om Företagarkravet