Härnösands kommun får ytterligare skarp kritik för lag- och domstolstrots

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har tidigare kritiserat Härnösands kommun för lag- och domstolstrots. Nu har också en utredning inom regeringskansliet kritiserat kommunen i ESO-rapporten om trotsiga kommuner (2015:2). Förfarandet har dessutom kommit att rendera i en anmälan för misstanke om skattebrott.

Konkurrenskommissionen har tidigare uppmärksammat och kritiserat Härnösands kommun för att ha sålt fastigheten Härnösand Fastlandet 2:91 till ICA för 17,5 miljoner kronor, trots att det fanns en konkurrerande livsmedelskedja som var villig att betala 20 miljoner kronor för samma fastighet. Därmed bröt kommunen mot bestämmelserna om förbudet mot kommunalt statsstöd.

När domstolarna beslutade att avtalet på grund av lagbrottet skulle upphävas visade det sig att kommunen, i strid mot både avtalet och sina utfästelser i domstolarna, redan hade verkställt försäljningen. ICA hade därmed lagfart på fastigheten och affären kunde inte gå åter.

Det har numera dessutom framkommit att ICA hade en dold överenskommelse med kommunen, att vid händelse av förlust i domstolarna, också betala mellanskillnaden på 2,5 miljoner kronor. Denna summa har betalats men inte en kompletterande stämpelskatt på 75 000 kronor. Gränsen för åtal vid skattebrott ligger på omkring 40 000 kronor, varför kommunens aktuella förfogande tillsammans med ICA anmälts till åklagarmyndigheten.

Läs utredningen KKO 11-006 här.

Läs anmälan till åklagarmyndigheten här.