Företagarkravet: Energikrisen måste åtgärdas nu!

Magdalena Andersson,

De höjda bränslepriserna gör att småföretagare, åkerier och lantbrukare går på knäna. Den elintensiva industrin tvingas skrota expansionsplaner på grund av elbrist. Energikrisen kostar Sverige tusentals jobb och hotar på sikt vår ställning som rik industrination.

Sverige har världens högsta koldioxidskatt, trots att vårt land bara står för någon promille av världens totala koldioxidutsläpp. Sverige har också världens dyraste dieselpriser, trots att vi har en liten befolkning på en stor yta. Sverige är ett av de länder som kommit absolut längst i arbetet att minska utsläpp från industri och vägtransporter. Trots detta vill regeringen att vi ska rusa före och öka vårt försprång gentemot resten av världen, även om detta sker på bekostnad av företagen, jobben och välståndet.

Skatterna på bensin och diesel höjs varje år. Med den lagstadgade inblandningen av biodrivmedel riskerar bränslepriserna att fortsätta stiga kraftigt framöver. I kombination med övriga straffskatter kommer regeringens bilfientliga politik få förödande konsekvenser för transportnäringen och för majoriteten svenskar som är beroende av bilen för att leva ett drägligt liv.

Det fanns en tid då Socialdemokraterna arbetade för Sveriges bästa. Ditt parti satsade på kärnkraft och vattenkraft och byggde ut elnäten i hela landet. I årtionden har Sveriges företag därför kunnat lita på att säker och billig elektricitet funnits tillgänglig dygnet runt, året runt. Men den tiden är förbi.

Nedläggningen av kärnkraften har skapat ett säkerhetspolitiskt hot. Sveriges elförsörjning är numera beroende av att vinden blåser och att elexporterande länder på kontinenten har tillgång till rysk gas under vintern. Företag kan inte förväntas investera och bygga ut verksamheten i ett land med elbrist. Sverige riskerar därför gå miste om hundratusentals arbetstillfällen och miljarder kronor i produktionsbortfall de kommande tio åren. Det medför enorma konsekvenser för vårt gemensamma välstånd och hotar att stoppa elektrifieringen av industrin och fordonsflottan, i direkt konflikt med regeringens miljömål.

Den Nya Välfärden kräver att regeringen skyndsamt genomför de satsningar som krävs och tillgodoser företagens behov. Skatterna på bensin och diesel bör sänkas till europeisk snittnivå och inblandningen av mer biodrivmedel stoppas. Utbyggnaden av stamnätet bör påskyndas och tillståndsprocesserna kortas. Energimarknadsinspektionen bör få mer makt för att stärka kundernas position gentemot elnätsägarna. Kraftvärmeproduktionens straffskatter såsom avfallsförbränningsskatten bör avskaffas. Kärnkraften bör byggas ut i syfte att göra Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar. Subventioner till vindkraften bör avskaffas.

Magdalena Andersson, nu när Miljöpartiet hoppat av regeringen har du möjlighet att rätta de fel som begåtts och börja återuppbygga det som dina företrädare raserat. Det är dags för din regering att visa handlingskraft och säkra att elektricitet aldrig blir en bristvara i framtiden.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet.