Brev till EU-kommissionen angående brister i Sveriges tillämpning av upphandlingsdirektiv

EU-kommissionen har tillskrivit den svenska regeringen angående vissa särskilt angivna brister i den lagstiftning om offentlig upphandling som Sverige är skyldigt att införa sedan den 18 april 2016.

Utöver de av kommissionen påtalade bristerna har Den Nya Välfärdens chefjurist Pär Cronhult, på eget initiativ,  i samarbete med Svenskt Näringsliv även identifierat ett antal ytterligare fel och brister i lagstiftningen. Dessa har vi i ett gemensamt brev uppmärksammat kommissionen på. Brevet har även tillställts regeringen (Regeringskansliet)  för kännedom.

Läs brevet till EU-kommissionen här.