Alingsås kommun köpte sopmaskin i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Alingsås kommun för att ha beslutat köpa en gatusopmaskin direkt från ett privat företag, utan föregående konkurrensupphandling.

Det var när Alingsås kommun skulle köpa en gatusopmaskin som man vände sig direkt till ett närbeläget företag, som är återförsäljare för ett schweiziskt fabrikat, och tillkännagav sin avsikt att köpa maskinen direkt från detta företag.

Kostnaden för maskinen uppgår till c:a 2,6 miljoner kronor, varför en annonserad upphandling skulle ha genomförts där även andra leverantörer fått vara med och lämna anbud. Istället motiverar kommunen den direkta tilldelningen med att man genomfört en marknadsundersökning som visat att det endast finns en leverantör på den svenska marknaden som kan leverera den sopmaskin som uppfyller kommunens krav. Enligt kommunen föreligger det därmed en ensamrätt på grund av tekniska skäl.

Huvudregeln i upphandlingslagstiftningen är att annonsering ska ske så att fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud. Förutsättningarna att gå förbi upphandlingsreglerna genom att istället tillämpa undantaget för tekniska skäl är begränsade, och det är kommunen som har bevis­bördan att visa tillräckliga skäl för undantag.

På marknaden för gatusopmaskiner finns det flera konkurrerande märken och leverantörer. Det fabrikat som kommunen har valt att beställa finns dessutom att köpa hos andra återförsäljare på den gemensamma marknaden. Konkurrenskommissionen har dock väldigt svårt att se att gatorna i Alingsås skulle vara så speciella att endast detta fabrikat kan komma ifråga och att den maskin kommunen behöver dessutom råkar tillhandahållas av just en lokalt placerad återförsäljare utan annan möjlig konkurrens på hela den övriga EU:s inre marknad.

– Det finns sammantaget anledning att rikta allvarlig kritik mot Alingsås kommun, som på detta sätt beslutat kringgå det upphandlingsrättsliga regelverk som ytterst syftar till att skydda konkurrensen men även är ägnat att motverka kor­ruption i skattefinansierade verksamheter, säger Lennart Göranson, ledamot i Konkurrens­kommis­sionen.

 Läs hela utredningen KKO 22-004 här.