Nato och nedrustningen

Turkiet kommer med största sannolikhet inte godkänna Sveriges inträde i Nato. Samtidigt meddelar Finland att de går med i Nato utan oss. Dessa drastiska besked kommer bara dagar efter regeringens presskonferens om att skänka bort Archers och Stridsfordon 90. Regeringen kommer sänka den svenska försvarsförmågan även utan ett Natomedlemskap, vilket försätter vårt land i en utsatt situation.

Försvarsminister Pål Jonson stod sida vid sida med statsminister Ulf Kristersson när de presenterade den senaste vapensändningen till kriget i Ukraina förra veckan. I ett slag försvagade regeringen den svenska försvarsförmågan radikalt. Det kommer ta många år att ersätta materielen som skänkts och allt pekar på att detta bara är början. Fler och större vapenpaket lär annonseras inom kort. Senast igår meddelade försvarsministern att även stridsvagnar kan komma att skänkas till Nato. Att skicka vapen för flera miljarder kronor är ju så mycket enklare än att betala ut det efterlängtade elstödet.

Ett land som är oroligt för en nära förestående invasion skänker inte bort sina vapen. Eftersom det kommer ta åratal att ersätta vapnen som skänks bort verkar regeringen uppenbarligen inte tro att Ryssland kommer invadera Sverige, i alla fall inte de närmaste åren. Den som känner sig rädd för att ryssen snart står vid dörren kan lugna sig med att varken regering eller militär ser en sådan risk i nära framtid.

Det råder förstås inga tvivel om att Ukraina behöver varenda gram krigsmateriel som går att uppbringa. Men det är också ett faktum att Sveriges försvarsmakt är kraftigt underdimensionerad efter många år av nedskärningar och nedläggningar. Vänner av svensk försvarsförmåga måste därför våga ställa kritiska frågor om var materielen gör mest nytta. Natos 30 medlemsländer borde inte kräva att Sverige avvecklar försvaret i utbyte mot ett medlemskap i organisationen. 

Det är svårt att argumentera för att Sverige ska göra mer i Natofrågan. Svenska folket har ställt upp på allt EU, USA, Nato och Turkiet velat och mer därtill. Vår lojalitet mot Nato/EU har bland annat medfört ockerpriser på energi och inflation som hela svenska folket fått lida för. Vi har gjort vad vi kunnat och nu ligger bollen hos Nato och dess främsta finansiär och ledare USA.

Sverige vinner ingenting på att vara Natos dörrmatta. Det är nu upp till Natoländerna att påverka Turkiet att säga ja. Och om inte det sker så får vi helt enkelt leva med att stå utanför militäralliansen. Men då bör försvaret behålla de vapen som behövs för att freda Sverige från anfall.

Under gårdagens presskonferens manade Ulf Kristersson till ”lugn och besinning”. Kanske menade han att vi ska minnas vårt liv i ett alliansfritt land som kunnat stå utanför stormakternas intriger och krig. Ja för bara något år sedan var svenskarna i allmänhet stolta över att leva i det land som åtnjuter den längsta fredsperioden i hela världen. Sverige har trots allt lyckats hålla freden i över två hundra år, vilket är mer än vad man kan säga om Natos medlemsländer.

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv.se