Tag Arkiv: Bertil Persson

Hälso- och sjukvård för 2000-talet

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Gunnar Grafström, Lorentz Lyttkens och Bertil Persson. Detta är ett förslag till en ny struktur för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Målet är …

HSF-modellen – patientmakt, kostnadeffektivitet i en ny sjukvårdsstruktur

Författare: G Rune Berggren, Erik Björn-Rasmussen, Patrik Engellau, Bertil Persson och Lars Werkö HSF-modellen redovisar systemet och detaljlösningarna i sjukvården. Vad sker med landstingen? Hur kontrolleras kvaliteteten? Hur gör medborgarna …