Tag Arkiv: Lorentz Lyttkens

Hälso- och sjukvård för 2000-talet

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Gunnar Grafström, Lorentz Lyttkens och Bertil Persson. Detta är ett förslag till en ny struktur för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Målet är …

Charta Nova – politik för entreprenörskap och nya jobb

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Lorentz Lyttkens och Anders Röttorp Boken föreslår en helt ny politik med målet sanerade statsfinanser och en miljon nya, riktiga jobb på tio år. …

Baksmällan – förutsättelser för politisk tillnyktring

I den här boken beskriver de fyra författarna fram varför de inte tror på det svenska samhällsbygget. De beskriver varför utvecklingen springer ifrån den svenska modellen och bidragssystemet uppmuntrar medborgarna …

Personvalsparti – bot för trötta partier

Anser du att partisystemet är föråldrat? Skulle du vilja se en förnyelse av demokratin i Sverige? Tror du på personval? Om du svarar ja eller kanske, är det här boken …

Skärp dig Svensson

Med deklaration om de medborgerliga skyldigheterna Överheten anser att svenskarna mest består av svaga grupper. Överheten betraktar sig själv som medborgarnas herde och medborgarna som får. De medborgare som till …