Tag Arkiv: MOU

Minska statsskulden – sälj tillgångar

Författare: Ulf Aspenberg, G Rune Berggren, Lars-Erik Forsgårdh, Nils Lundgren, Karl-Henrik Pettersson, Sten Westerberg, Olle Wästberg och Nils G Åsling Genom att sälja ut statlig egendom för 200 miljarder kan …

Medborgarnas Miljömanifest

Författare: Lars Bern, Britt Marie Bertilsson, Patrik Engellau, Sigvard Höggren, Staffan Michelson, Ulric Müllern-Aspegren och Nils Möller Här presenteras ett förslag till en helt ny miljöpolitik. En politik som bygger …

En marknad för bostäder åt alla

Författare: Knut Andersson, G Rune Berggren, Ulf Brunfelter, Kurt Månsson och Henry Tham Bostadsbrist och bostadsköer är resultatet av att den svenska bostadspolitiken har lidit skeppsbrott. I utredningen visas på …

Företagsamhetens förutsättningar

Författare: G Rune Berggren (red) Genom att ta ett helhetsgrepp på den svenska näringspolitiken visas i utredningen hur staten kan få produktionen och sysselsättningen att öka i Sverige, och hur …

Sänkt skatt för en ny välfärd

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau och Anders Röttorp. Boken visar hur skattetrycket kan sänkas från dagens 57 procent av BNP till 47 procent på tio år. Dessutom beskrivs en …

Självständiga kommuner

Författare: Patrik Engellau (red) Medborgarna kan få mer att säga till om i sina egna kommuner. Kvaliteten på den kommunala service blir högre när medborgarna och inte statliga regler, bestämmer …

Skolpeng hösten 1992

Författare: Patrik Engellau (red) Detta är en detaljerad instruktionsbok i hur kommuner kan införa ett system med skolpeng och föräldraval i grundskolan.  

På egna ben

Författare: G Rune Berggren (red) Här visas på hur organisationsstödet kan reformeras. Detta har två syften. Dels att stärka föreningslivets oberoende, och dels att begränsa de statliga utgifterna för föreningsstödet. …

Hur man säljer allmännyttehus

Författare: Patrik Engellau (red) Utredningen är en praktisk handbok för kommuner som vill sälja ut sina allmännyttiga bostadshus.  

Eget val i äldreomsorgen

Författare: G Rune Berggren, Johan Collén, Patrik Engellau, Ingemar Knutsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Kurt Sjöblom och Monica Werenfels Röttorp. Det ska vara möjligt att själv välja äldreomsorgsform och vem som …