Tag Arkiv: Rune Berggren

Minska statsskulden – sälj tillgångar

Författare: Ulf Aspenberg, G Rune Berggren, Lars-Erik Forsgårdh, Nils Lundgren, Karl-Henrik Pettersson, Sten Westerberg, Olle Wästberg och Nils G Åsling Genom att sälja ut statlig egendom för 200 miljarder kan …

Företagsamhetens förutsättningar

Författare: G Rune Berggren (red) Genom att ta ett helhetsgrepp på den svenska näringspolitiken visas i utredningen hur staten kan få produktionen och sysselsättningen att öka i Sverige, och hur …

Sänkt skatt för en ny välfärd

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau och Anders Röttorp. Boken visar hur skattetrycket kan sänkas från dagens 57 procent av BNP till 47 procent på tio år. Dessutom beskrivs en …

På egna ben

Författare: G Rune Berggren (red) Här visas på hur organisationsstödet kan reformeras. Detta har två syften. Dels att stärka föreningslivets oberoende, och dels att begränsa de statliga utgifterna för föreningsstödet. …

Eget val i äldreomsorgen

Författare: G Rune Berggren, Johan Collén, Patrik Engellau, Ingemar Knutsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Kurt Sjöblom och Monica Werenfels Röttorp. Det ska vara möjligt att själv välja äldreomsorgsform och vem som …

Hälso- och sjukvård för 2000-talet

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Gunnar Grafström, Lorentz Lyttkens och Bertil Persson. Detta är ett förslag till en ny struktur för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Målet är …

Charta Nova – politik för entreprenörskap och nya jobb

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Lorentz Lyttkens och Anders Röttorp Boken föreslår en helt ny politik med målet sanerade statsfinanser och en miljon nya, riktiga jobb på tio år. …

Irrfärdens slut

Författare: G Rune Berggren, Thomas Idergard, Sofia Johansson och Hans Åström Eklind I boken diskuteras ändringar i grundlagen för att begränsa riksdagens finansmakt. Ändringarna syftar till krav på balans i …

Järntrianglar – förnyelsens fiende nummer ett

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Jan Herin och Henry Tham Sverige är järntrianglarnas hemort på jorden – Järntrianglarna är lika med starka allianser mellan tre intressen: sektorpolitker, en eller …

Kommunala företag – hot mot demokrati och fri konkurrens

Författare: G Rune Berggren, Per A Hallerby och Inger Ridderstrand-Linderoth Kommunala bolag bör avvecklas och det bör vara förbjudet att skapa nya, den slutsatsen kommer författarna fram till efter en …