Tag Arkiv: patrik engellau

Guds tredje strategi – ska Han lyckas den här gången?

Läser du Bibeln står det fullkomligt klart – Gud ser helst att du kommer till paradiset. Men Gud är mer modern än många tror, han tycker att du ska ha allt genast, han vill …

Min oro

Under de senaste sex, sju årtiondena har hela befolkningar i de rika västländerna, däribland Sverige, blivit rika. Varenda svensk har numera högre levnadsstandard än kungar hade för några hundra år …

Boklansering av ”Min oro” 23 april

På onsdag den 23 april släpper vi boken ”Min oro”, skriven av Patrik Engellau, med gästförfattarna Nina Rehnqvist och Anders Björnsson. Anmäl dig redan idag (begränsat antal platser).

En ny grundlag

Författare: Ulf Brunfelter, Patrik Engellau, Gunnar Hökmark, Gustaf Petrén, Mats Svegfors och Carl-Johan Westholm. Utredningen innehåller ett förslag till ny grundlag som syftar till att öka medborgarnas medverkan i det …

Medborgarnas Miljömanifest

Författare: Lars Bern, Britt Marie Bertilsson, Patrik Engellau, Sigvard Höggren, Staffan Michelson, Ulric Müllern-Aspegren och Nils Möller Här presenteras ett förslag till en helt ny miljöpolitik. En politik som bygger …

Sänkt skatt för en ny välfärd

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau och Anders Röttorp. Boken visar hur skattetrycket kan sänkas från dagens 57 procent av BNP till 47 procent på tio år. Dessutom beskrivs en …

Självständiga kommuner

Författare: Patrik Engellau (red) Medborgarna kan få mer att säga till om i sina egna kommuner. Kvaliteten på den kommunala service blir högre när medborgarna och inte statliga regler, bestämmer …

Skolpeng hösten 1992

Författare: Patrik Engellau (red) Detta är en detaljerad instruktionsbok i hur kommuner kan införa ett system med skolpeng och föräldraval i grundskolan.  

Hur man säljer allmännyttehus

Författare: Patrik Engellau (red) Utredningen är en praktisk handbok för kommuner som vill sälja ut sina allmännyttiga bostadshus.  

Eget val i äldreomsorgen

Författare: G Rune Berggren, Johan Collén, Patrik Engellau, Ingemar Knutsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Kurt Sjöblom och Monica Werenfels Röttorp. Det ska vara möjligt att själv välja äldreomsorgsform och vem som …