Den Nya Välfärden gillar inte nystartszoner

I en ledare i Dagens Nyheter tas problematiken med nystartszoner upp. Företagarombudsmannen har tidigare uppmärksammat regeringen på att det är en dålig idé som troligtvis kostar mer än den smakar.

Vi föreslår halverade arbetsgivaravgifter för alla företag, åtminstone upp till en lönesumma på 3 mkr motsvarande ungefär tio anställda. Enligt rapporten Bara företagare skapar nya, riktiga jobb skulle det ge minst 76 000 nya jobb, förbättra företagarklimatet avsevärt och dessutom öka antalet nya företag med 25 procent varje år.