Opinionsundersökning som missar poängen

En opinionsundersökning gjord av DN/Ipsos redovisar att både Moderaterna och Socialdemokraterna tappar förtroende bland väljare i frågor som rör ekonomin, jobben och den offentliga servicen.
Moderaterna har fortfarande störst förtroende vad gäller skötseln av statsfinanserna medan Socialdemokraterna vinner väljarnas gunst i frågor som gäller det offentligas åtaganden, och jobben, vilket har ett nyhetsvärde.
Slutsatsen att väljarna ser med en större skepsis eller osäkerhet på partiernas utfästelser är också intressant. Dock missar man en viktig poäng.

I en SKOP-undersökning beställd av Den Nya Välfärden framgår det att enbart 32 procent av svenskarna anser att företagarklimatet är gynnsamt för den som vill starta och driva småföretag idag.
Bland regeringspartiet moderaternas sympatisörer anser bara 39 procent att företagarklimatet är gynnsamt medan andelen socialdemokrater som anser detsamma stannar på låga 29 procent.
Detta innebär att varken moderater eller socialdemokrater är nöjda med det rådande företagarklimatet. Men om partierna på sikt ska kunna vinna väljarnas förtroende behöver de se till att åstadkomma resultat i näringslivspolitiken.
Vem som än styr efter valet 2014 kommer behöva förhålla sig till detta.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se