Verksamhetsberättelser

Företagarombudsmannens verksamhet summeras i årliga verksamhetsberättelser.
Klicka på länkarna nedan för att läsa verksamhetsberättelserna för respektive kalenderår som PDF:

2011-2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003