Utgiftsfest med bevisad bakfylla

Att överhetta statsfinanserna är sällan en god idé. Att låta kostnaderna skena för dagen samtidigt som man struntar i morgondagens eventuella inkomster. Detta är nu den väg socialdemokraterna väljer att föra in Sverige på. Uppvaknandet riskerar att bli allt annat än muntert.

Konjunkturinstitutets senaste prognos från 10/10 visar tydligt vad som händer när man, som regeringen, för en oansvarig ekonomisk politik.

De första raderna i institutets sammanfattning av framtidsläget kan låta trevliga. ”De ljusa utsikterna för industrin ökar också investeringarna betydligt och exporten blir en stark tillväxtmotor.” Detta gäller dock bara kortsiktigt och tyvärr slutar rapportens positiva nyheter där.

Konjunkturinstitut fortsätter: ”Regeringens kraftigt underfinansierade budget för 2018 bedöms inte ligga i linje med överskottsmålet. Därför kommer det att krävas en åtstramande finanspolitik redan 2019 så att överskottsmålet nås. Om det offentliga välfärdsåtagandet dessutom ska bibehållas på 2018 års nivå, krävs det även budgetförstärkningar på ca 30 miljarder kronor.”

Detta är en förödande kritik mot regeringens politik. Magdalena Andersson och Socialdemokraterna väljer att satsa kortsiktigt för att göra väljarna på gott humör. Samtidigt struntar man i verkligheten efter valet.

Detta är djupt oansvarigt. Ett starkt och välfungerande Sverige byggs inte genom tillfälliga och snabba uppgångar. Det byggs genom att människor arbetar och att statens inkomster används på ett ansvarsfullt sätt. Detta är också förutsättningen för en långsiktigt fungerande välfärd. Att investera i kortsiktiga höjningar av bidrag är inte ansvarsfullt.

Skattehöjningar kommer, antagligen oberoende av regering, bli nödvändiga framöver. Detta inte för att göra nödvändiga investeringar, i välfärdens kärnverksamhet eller för att hjälpa ekonomin, utan för att välfärden ska kunna bevaras på sin nuvarande nivå.

Regeringen bör ta Konjunkturinstituts varningar på största allvar och lägga om politiken omgående.

 

 

 

 

Hugo Fievet
hugo.fievet@dnv.se