Tag Arkiv: FO 2001-017

Dyrt att låta anställda nattparkera servicebilar

För att förhindra inbrott och underlätta för de anställdas jourtjänstgöring ville bolagen AB Lås och Slipexperten samt TD Larm i Borås AB parkera bilarna hemma hos sina anställda. Det innebar …