Tag Arkiv: FO 2000-004

Företagare får negativ särbehandling av skattemyndigheten

För att förbereda en börsintroduktion sålde de fyra huvudägarna i ett dataföretag en del av sina aktier till tre anställda. Men introduktionen gick i stöpet och bolaget såldes i stället …