Tag Arkiv: Den Nya Välfärden

Vi annonserar i Expressen, Kvällsposten och GT

Den Nya Välfärden kräver följande: skatterna på bensin och diesel bör sänkas med åtminstone fem kronor och reduktionsplikten bör avskaffas. Ett pristak på 18 kronor per liter bensin och diesel bör införas för att skapa långsiktig trygghet, låg inflation och sund konkurrens. Kärnkraften bör byggas ut i syfte att göra hela Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar. Elnäten behöver rustas upp och dimensioneras efter framtidens elbehov. Elskatterna bör sänkas till en nivå som garanterar att svenska företag överlever och frodas, även i turbulenta tider och i konkurrens med andra länder.

PM om regeringens lagrådsremiss med anledning av coronaviruset

Även om förslaget avser en tillfällig lösning under en begränsad tid finns det inget som säger att den föreslagna normgivningen senare inte kommer att utökas och förlängas. Det finns exempel på liknande lagstiftning som både förlängts och till och med permanentats. Stiftelsen Den Nya Välfärdens hoppas därför att riksdagen avslår densamma och värnar om sina konstitutionella befogenheter som lagstiftare.

Konkurrenskommissionen: Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag bröt mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag för att ha förnyat ett mångmiljonkontrakt med en IT- leverantör och därmed brutit mot upphandlingsbestämmelserna.

Våra annonser

Den Nya Välfärden annonserar regelbundet i dagspress och fackpress. Här följer ett urval av de annonserna. Magdalena Andersson, sänk skatten på bränsle och elektricitet! Expressen, KvP, GT, 27 april, 2022 …

Replik på Kommunals debattartikel om juridifiering

I ett utspel varnar fackförbundet Kommunal genom sin jurist Oskar Taxén för vad som beskrivs som en juridifiering av svensk offentlig förvaltning – d.v.s. att jurister och tjänstemän på delvis eget bevåg genom bl.a. ”aktivism” ska ha tillskansat sig makt på politikens bekostnad. Debattinlägget mynnar ut i ett krav på att regeringen ska tillsätta en särskild kommission för att ”analysera juridifieringen och för att reda ut rollerna i gränslandet mellan juridik och politik”. Till stöd för att denna till synes allvarliga varning om en långtgående maktförskjutning redovisas i artikeln ett antal exempel.

Sverige fällt för olaga statsstöd i EU-domstolens Tribunal

Vänersborgs kommun köpte i februari 2008 en fastighet för 17 miljoner kronor Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till ett lokalt företag, som i sin tur direkt sålde fastigheten vidare för 40 miljoner kronor. Idag kom EU-domstolen med sin dom.

Högsta förvaltningsdomstolen: Kommunen är skyldig att återskapa mejlen till Norra Skånes tidningar

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat journalisten Berit Önells begäran att få se den raderade mejlkorrespondens som ledde fram till att hon var tvungen att lämna sitt arbete som journalist på tidningen Norra Skåne. Högsta förvaltningsdomstolen nekade Berit Önell att få ta del av handlingarna som säkerhetskopior men slog samtidigt fast att kommunen är skyldig att själv återskapa mejlen så att de kan lämnas ut.

EU-kommissionen: Sydskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget SYSAV, som ägs av fjorton sydskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

Ny rapport: ”Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie”

Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186. Antalet invånare i dessa områden ökade under samma period från 488 000 till 566 000 personer. Detta framgår i en ny rapport av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden.

Vi kräver svar från Löfven

Vilken företagarpolitik ska en eventuell rödgrön regering bedriva? Den Nya Välfärden skriver ett öppet brev i Dagens Nyheter. Klicka på annonsen nedan för en stor version. Se även övriga annonser …