Slopa den allmänna löneavgiften

Det är inte trovärdigt att säga sig driva en arbetslinje och sen smygbeskatta arbete:

Den allmänna löneavgiften utgör nästan en tredjedel av arbetsgivaravgifterna
Den utgjorde endast 3.13% av bruttolönen år 2004 och utgör idag 11,62%. Detta motsvarar intäkter på 200 miljarder kronor per år till statskassan.

Det är en dold skatt som saknar koppling till försäkringssystemet
Arbetsgivaravgifterna ska finansiera det sociala trygghetssystemet , men intäkterna från den allmänna löneavgiften går inte till dessa ändamål.

Reglerar så att arbetsgivaravgifterna hålls kvar på en hög nivå
När till exempel sjukförsäkringsavgifterna sjunker höjs den allmänna löneavgiften för att det totala avgiftsuttaget ska kunna hållas oförändrat.

Vårt svar på detta är:

Arbetsgivaravgifterna ska vara försäkringsmässiga
Det är inte rättvist att över en tredjedel av arbetsgivaravgifterna går till ändamål som de inte är menade att finansiera.

Slopa den allmänna löneavgiften!
Den Nya Välfärden föreslår att den allmänna löneavgiften slopas för alla Sveriges företag. På så sätt får vi ett sundare och rättvisare företagsklimat!

Läs mer i vårt Företagarkrav. 
Läs även Företagarombudsmannens debattartikel om den allmänna löneavgiften.