Nystartszonerna stoppades

RinkebyRegeringen meddelade på skärtorsdagen att förslaget om nystartszoner inte blir av. Alltsedan regeringen lade fram idén har Företagarombudsmannen bekämpade förslaget med hänvisning till att konkurrensen skulle snedvridas. EU-kommissionen gick på vår linje och fastslog att förslaget skulle innebära en konkurrenssnedvridning och dessutom utgöra ett olagligt statsstöd. Regeringen kommer därför inte att gå vidare med förslaget. 

Bakgrund:
Regeringen presenterade i augusti 2012 en utredning om inrättandet av så kallade nystartszoner. Förslaget var utformat så att zoner upprättas inom vilka företag som där är etablerade eller etablerar sig kan få en minskad arbetsgivaravgift förutsatt att de uppfyller vissa krav. Arbetsgivaravgiften skulle sänkas med maximalt 70 000 kronor per anställd och år för de företag som får stödet.

Detta skulle missgynna konkurrenssituationen för resten av Sveriges företagare, alltså för alla dem som är etablerade utanför zonerna. När företagen inom zonerna får lägre avgifter så påverkar det konkurrensen då dessa på grund av sin placering kan konkurrera på andra villkor än Sveriges övriga företag.
Dessutom skulle stödet bryta mot EU:s regler om statsstöd, något som vi har bekämpat i åratal.

Företagarombudsmannen uppmanade regeringen att skrota planerna på att upprätta nystartszoner och uppmanade regeringen att istället genomföra åtgärder som gynnar företagarklimatet för hela Sverige. Sänk arbetsgivaravgiften för alla företag, inte endast för vissa!

Vi föreslår halverade arbetsgivaravgifter för alla företag, åtminstone upp till en lönesumma på 3 mkr motsvarande ungefär tio anställda. Enligt rapporten ”Bara företagare skapar nya, riktiga jobb” skulle det ge minst 76 000 nya jobb, förbättra företagarklimatet avsevärt och dessutom öka antalet nya företag med 25 procent varje år.

Nu när nystartszonerna är slopade kan regeringen fokusera på de orättvisa arbetsgivaravgifterna som drabbar Sveriges tillväxtmotor, nämligen småföretagarna.

Läs mer om vårt arbete nedan:

Fakta om nystartszoner

Regeringens förslag i sin helhet

Företagarombudsmannens utredning om effekterna av nystartszoner

Patrik Engellaus, ordförande i Den Nya Välfärden, debattartikel om nystartzoner 

Den Nya Välfärdens remissyttrande på utredningen

Öppet brev till finansminister Anders Borg i anledning av regeringens förslag om Nystartszoner, helsida i DN 20/11 2012

Öppet brev till finansminister Anders Borg i anledning av regeringens förslag om Nystartszoner, helsida i DN 11/2 2013

Öppet brev till finansminister Anders Borg i anledning av regeringens förslag om Nystartszoner, helsida i DN 8/4 2013

Företagarkrav om slopandet av förslaget om nystartszoner

Informationsblad från Den Nya Välfärden om nystartszoner och effekten av dem