Tag Arkiv: Anders Röttorp

Sänkt skatt för en ny välfärd

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau och Anders Röttorp. Boken visar hur skattetrycket kan sänkas från dagens 57 procent av BNP till 47 procent på tio år. Dessutom beskrivs en …

Charta Nova – politik för entreprenörskap och nya jobb

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Lorentz Lyttkens och Anders Röttorp Boken föreslår en helt ny politik med målet sanerade statsfinanser och en miljon nya, riktiga jobb på tio år. …

När folkhemmets barn blivit vuxna

Författare: Patrik Engellau, Kristina Hansson och Anders Röttorp. Folkhemmets barn har nu vuxit upp och det är dags att bygga ett nytt välfärdssystem. I denna skrift presenteras ett helt nytt …

Personvalsparti – bot för trötta partier

Anser du att partisystemet är föråldrat? Skulle du vilja se en förnyelse av demokratin i Sverige? Tror du på personval? Om du svarar ja eller kanske, är det här boken …

Skärp dig Svensson

Med deklaration om de medborgerliga skyldigheterna Överheten anser att svenskarna mest består av svaga grupper. Överheten betraktar sig själv som medborgarnas herde och medborgarna som får. De medborgare som till …